Współpraca

AKAI z założenia jest platformą umożliwiającą wygodny i efektywny kontakt pomiędzy ambitnymi studentami a firmami. Dokładamy z naszej strony starań, aby członkowie AKAI aktywnie rozwijali swoją karierę i byli świadomi wartości wiedzy jaką nabywają podczas tego procesu.

Naszą współpraca z firmami odbywa się na kilku poziomach:

  • wspólna realizacja projektów komercyjnych
  • delegowanie ofert pracy przedstawionych przez firmy do najlepszych członków koła
  • realizacja badań i opracowań naukowych

Ze strony firm, które zdecydują się na współpracę z nami,  liczymy na:

  • pomoc w realizacji naszych spotkań
  • organizację szkoleń oraz warsztatów
  • organizację praktyk oraz staży

Jeśli jesteś przedstawicielem firmy bądź też organizacji non-profit, zapraszamy do kontaktu w sprawie współpracy.

Obecni partnerzy

Chcesz być na bieżąco informowany o naszych wydarzeniach? Wpisz się na listę:
Here be dragons. Wróć